Servei Comarcal d'Habitatge de l'Alt Penedès

Calculadora de vulnerabilitat moratòries, finançament i ajuts COVID-19 per lloguers i moratòries hipoteques.

Real Decret Llei 11/2020 i Ordre ministerial TMA/378/2020, de 30 d’abril.

Notes:

  1. Per sol·licitar la moratòria o finançament per al pagament del lloguer, o moratòria del pagament d’hipoteques, s'han de complir els requisits de despeses i no s'ha de superar el límit d'ingressos.
  2. Aquesta informació és orientativa, està basada en les dades que introduiu. En cas de dubte, feu la sol·licitud.
  3. A més de complir els requisits econòmics, cal que us trobeu en una de les situacions establertes al RDL, com ara l'atur sobrevingut o altres.
  4. Aquest simulador és orientatiu i no genera cap sol·licitud. Per tant, caldrà que feu la sol·licitud al propietari/ària de l'habitatge o al banc titular de la vostra hipoteca i que adjunteu la documentació.
  5. Introduïu únicament les despeses i els ingressos de l'últim mes.
  6. Per casos d’hipoteques també cal tenir en compte que s’hagi produït una alteració significativa de les circunstàncies econòmiques quant l’esforç que representi la càrrega hipotecaria sobre la renta familiar s’hagi multiplicat com a mínim per 1,3. Si és el cas, s’ha d’haver produït una caiguda substancial de les vendes com a mínim del 40%

Despeses


IngressosCOMPLEIX REQUISITS DESPESES perquè és superior al 35 %

NO COMPLEIX REQUISITS DESPESES perquè és inferior 35%


Atès que compleix requisits de Ingressos/despeses vol comprovar si te dret a sol·licitar finançament dels impagaments de lloguer al seu banc, regulada per l'Ordre ministerial TMA/378/2020 de 30 d'abril?

COMPLEIX REQUISITS finançament, soliciti-ho al seu banc

NO COMPLEIX REQUISITS, consulti-ho al seu bancCompleix requisits de límit d'ingressos

No compleix requisits de límit d'ingressos


Si teniu qualsevol dubte i sou residents a l'Alt Penedès, podeu fer-nos arribar les vostres consultes (que en cap cas es consideraran com una sol·licitud) escrivint un missatge a habitatge@ccapenedes.cat.

En el missatge, indiqueu el vostre nom, DNI i municipi de residència.